22 Th6

1 số cập nhật từ 23/06

Bổn trang kính báo :

Nhằm tạo điều kiện cho các Tân Thủ tham gia dễ dàng hơn sau bảo trì 6h00 ngày 23/06 sẽ có 1 số thay đổi như sau :

  • Thần Hành Phù Tân Thủ : 7 ngày (trước 3 ngày)
  • Thần Hành Phù mua tại Lễ Quan : 50 vạn / 1 THP – 30 ngày (trước 7 ngày)
  • Thêm tính năng đổi mầu Sát Thủ tại NPC Tân Thủ
  • Mở chức năng Bang Hội : Cấp >=50 + 100vạn + Nhạc Vương Kiếm
  • Phần thưởng GiftCode thay Tẩy Tủy Kinh bằng Thần Hành Phù – 7 ngày

Võ Lâm Tống Kim kính báo !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *