8 Th7

Mở cấp 109 và cập nhật từ ngày 09/07

Kính chào quý nhân sĩ !

Bổn trang xin thông báo 1 số cập nhật sẽ có sau bảo trì 6h00 ngày 09/07/2021 :

  • Mở Cấp 109 và Đua TOP lần II
  • Thêm Rương vũ khí Hoàng Kim, Rương Hoàng Kim vào phần thưởng Event “Chung Tay Đánh Bay Covid”
  • Các Boss Đại Hoàng Kim sẽ có tỷ lệ rơi Rương vũ khí Hoàng Kim và Rương Hoàng Kim
  • Mở tích lũy nạp Event “Hiệp Khách Hào Phóng” cụ thể sẽ cập nhật sau
  • Mở bán Huyền Tinh 5, Huyền Tinh 6 trên Kỳ Trân Các

Về phần thưởng dành cho 5 hiệp khách đạt cấp 109 đầu tiên sẽ như sau :

  • 1 Ngựa Phi Vân (không khóa vĩnh viễn)
  • 1 Bộ trang bị Hiệp Cốt

Khi đạt cấp 109 đến báo danh tại Lễ Quan để nhận thưởng (từ người thứ 6 sẽ không nhận được)

Võ Lâm Tống Kim kính báo !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *