Sự Kiện Võ Lâm Tổng Hợp

Quả Hoàng Kim là một loại quả vô song giúp các nhân sĩ võ lâm có thêm công lực. Vì vậy các nhân sĩ võ lâm luôn săn tìm và sở hữu nó. Mỗi ngày sẽ có 3 cây hoàng kim, mỗi cây sẽ cho ra 3 quả hoàng kim tại Chiến Long Động....
Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc… NPC liên quan NPC Ghi chú Thuyền phu(Ất/Giáp/Bính) – Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).- Chức năng bổ...
Hiện tại công tác chuẩn bị đang được gấp rút, Bổn Trang xin thông báo thời gian ra mắt Võ Lâm Tống Kim như sau để quý bằng hữu tiện theo dõi cũng như chia sẻ cho các hảo hữu của mình : Thời gian Nội dung # Từ 16/05 – 20/05 Xây dựng...