19 Th5

Chiến Trường Tống Kim

Chiến Trường Tống Kim là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

Nhưng hiện tại vẫn có một số bằng hữu chưa biết cách tham gia,BQT xin gửi đến các bạn nào chưa biết cách tham gia Chiến Trường Tống Kim bài hướng dẫn này.

Điều Kiện Tham Gia.
Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái, và đạt cấp tối thiểu là 90.

Thời gian báo danh: 14h50 và 20h50 mỗi ngày.

Thời gian chờ: 10 phút.

Thời gian khai chiến: 15h00 và 21h00.

Thời gian diễn ra: 60 phút.

Lưu ý:

 • Nếu đã báo danh phe nào thì sẽ phải ở phe đó đến khi trận đánh kết thúc.
 • Không thể đổi phe khác khi trận đấu chưa kết thúc.
 • Trận Tống Kim 21h00 mỗi ngày điểm sẽ x4
 • Mỗi 1 PC chỉ được tối đa 4 Account tham gia Tống Kim (Nghiêm Cấm kéo xe) NPC & Vật Phẩm liên quan.
  NPC Liên Quan
 • Để báo danh vào phe Tống :
  Các bạn lại toa độ 201/203 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Vàng) để báo danh.
 • Để báo danh vào phe Kim :
  Các bạn lại toa độ 195/205 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Tím) để báo danh.

Hoặc các vị nhân sĩ có thể dùng Tống Kim Chiêu Thư

Nguồn gốc: Bán tại tiệm Tạp Hóa ở thất đại thành thị giá 5.000 lượng /vật phẩm.
Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra, không thể xếp chồng, rớt khi có PK. Cửa hàng 25 lượng.
Công dụng: Nhấp phải sử dụng, chọn phe báo danh Tống/Kim.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *