18 Th5

Phong Lăng Độ

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc…


Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính)

  • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).
  • Chức năng bổ sung: Nhận,giao và hủy nhiệm vụ “Tiêu diệt Thủy Tặc”.

Tham gia Phong Lăng Độ
Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)
Không tổ đội khi trên thuyền.

Điều kiện Lên Thuyền : Nộp Lệnh bài Phong Lăng Độ ( Train quái cả 2 bờ sẽ ra lệnh bài)
Điều kiện Sang Bờ Bắc : Không Tử Vong trên thuyền sau 30 phút. ( Có thể tiêu diệt thủy tặc hoặc anh hùng núp ở một góc nào đó.)

Train quái bờ bắc xác xuất tỉ lệ ra đồ sẽ cao hơn ở map thường, ngoài ra ở map này còn cho ra Đá ẩn hiện dùng để ép đồ tím và bình máu …

Lưu ý : Khi chết sẽ hồi sinh tại Tây Sơn Thôn, anh em nên mang theo thân hành phù nếu không muốn chay 100km về thất đại thành thị. Hoặc mang theo ngân lượng để thuê thuyền phu bờ Bắc chở về bờ Nam nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *