18 Th5

Quả Hoàng Kim

Quả Hoàng Kim là một loại quả vô song giúp các nhân sĩ võ lâm có thêm công lực. Vì vậy các nhân sĩ võ lâm luôn săn tìm và sở hữu nó.

Mỗi ngày sẽ có 3 cây hoàng kim, mỗi cây sẽ cho ra 3 quả hoàng kim tại Chiến Long Động. Bản đồ Chiến Long Động chỉ có thể đi đến bằng Xa Phu ở các thành thị.

  • Tính chất của Chiến Long Động:

Bất kì nhân sĩ nào khi vào bản đồ Chiến Long Động đều tự động chuyển sang trang thái chiến đấu và không thể chuyển lại trạng thái luyện công khi ở trong bản đồ này.
Khi bước vào khu vực Chiến Long Động sẽ có trang thái bất tử trong vòng 4 giây.
Tại bản đồ này có thể sử dụng Thần Hành Phù, Hồi Thành Phù, Tống Kim Chiêu Thư…

  • Nhặt quả thành công khi nhấp vào quả và bất động trong vòng 10 giây, tức là nhân sĩ không bị tác động từ bên ngoài, không di chuyển hay thực hiện một thao tác nào dù là nhỏ nhất.
  • Ngoài ra, quả hoàng kim còn xuất hiện tai đầu cổng Lâm Du Quan.
  • Khi sử dụng quả hoàng kim, nhân sĩ sẽ nhận được một phần công lực rất lớn.

Sự xuất hiện của Quả Hoàng Kim đã gây ra những cuộc chiến nảy lửa giữa nhiều bè phái, bang hội. Giang hồ lại sắp trải qua một phen sóng gió.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *