Nhằm hỗ trợ người chơi 1 cách tốt nhất, Võ Lâm Tống Kim sẽ hướng dẫn quý đồng đạo cài font chữ và đăng ký Auto VLBS 1.9 một cách ổn định. 1.Cài Đặt Font Chữ Hầu hết các máy pc đều không có font chữ sẵn có của vlbs 1.9 sử dụng, nên...