Nhận Code tại fanpage Võ Lâm Tống Kim, đến lẽ quan để nhập mã code nhận quà. Nhân sĩ có thể trải nghiệm cầy kéo, làm nhiệm vụ từ cấp 1. Nhận cấp 60 và hỗ trợ tại Hỗ Trợ Tân Thủ. Sau khi nhận quà và hành trang bôn tẩu giang hồ, nhân...