Cách có được Huyền Tinh Khoáng ThạchNhẫn, Ngọc bội (hương nang), hộ thân phù (hạng liên) và 1000 lượng để hợp thành tại thợ rèn.Phần thưởng nhiệm vụ Dã Tẩu.Cách chế tạo Huyền Tinh Khoáng ThạchĐể có thể thực hiện tất cả các bước chế tạo trang bị Huyền Tinh, nhân sĩ cần đến...