Võ Lâm Tống Kim chính thức khai mở Alphatest, kính mời toàn thể đồng đạo nhân sĩ võ lâm tham gia. Thời Gian Lịch Trình Dự Kiến  : – Alphatest chính thức : Từ ngày 08/06/2021 đến Ngày 14/06/2021 – Trang Chủ : https://volamtongkim.com/ Bối Cảnh : Lấy bối cảnh Trung Nguyên năm 1140, lời đồn...