Mở Đầu, Ban Quản Trị ( BQT) xin gửi lời chào đến toàn thể các nhân sĩ toàn cõi Võ Lâm Tống Kim. Chúng tôi, từng là những nhân sĩ ngay từ khi Võ Lâm du nhập vào Việt Nam. Từ thời còn chạy bộ, thu nhặt bánh trưng , xoài, mãng cầu… Lang...