Thời gian & điều kiện– Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 28/09/2015.– Thời gian báo danh: 18h00 – 19h00 thứ Sáu hàng tuần.– Thời gian tham chiến: 20h00 thứ Sáu hàng tuần.Đối tượng tham gia: Tất cả Bang Hội và thành viên (đã vào Bang đủ 24h00 kể từ lúc...