Kính chào quý nhân sĩ ! Bổn trang xin thông báo 1 số cập nhật sẽ có sau bảo trì 6h00 ngày 09/07/2021 : Mở Cấp 109 và Đua TOP lần II Thêm Rương vũ khí Hoàng Kim, Rương Hoàng Kim vào phần thưởng Event “Chung Tay Đánh Bay Covid” Các Boss Đại Hoàng...