24 Th6

Thăng Cấp, Đổi Thuộc Tính Ngũ Hành, Dòng Đặc Biệt Trên Trang Bị

Trong hệ thống trang bị của Võ Lâm như vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng, v.v…, mỗi thứ đều có thuộc tính ngũ hành cũng như cấp độ riêng của mình, nhưng tất cả không phải là bất biến. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Quí đồng đạo có thể thay đổi thuộc tính vật phẩm của mình bằng cách Khảm.

Khảm bằng Thủy Tinh là một trong các chức năng của Thợ Rèn, có tác dụng giúp bạn thay đổi một số đặc điểm trong trang bị tùy vào màu của Thủy tinh.

1. TỬ THUỶ TINH

-Thăng cấp món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành của trang bị. Không làm thay đổi dòng xanh trên trang bị.

2. LAM THUỶ TINH

-Giúp thay đổi thuộc tính ngũ hành của trang bị, không thay đổi cấp độ nhưng làm thay đổi dòng xanh trên trang bị.

3. LỤC THUỶ TINH

-Làm thay đổi dòng xanh trên trang bị, và thay đổi là ngẫu nhiên.

  • Người chơi cũng có thể đặt nhiều viên cùng 1 lúc để thăng cấp, chuyển thuộc tính ngũ hành và dòng xanh trên trang bị.

Kết quả sẽ hiện ở phần chữ đỏ góc màn hình : Thất Bại Hoặc Thành Công.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *