18 Th5

Võ Lâm Đơn Đấu

Đơn đấu tự do – là cuộc tỷ võ mang tính chu kỳ. Mỗi tháng diễn ra từ ngày 8 – 28, thời gian còn lại là thời gian nghỉ ngơi. Tổng cộng được chia làm 2 đẳng cấp, người chơi từ cấp 80 đến 119 tham gia thi đấu Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất, người chơi từ cấp 120 trở lên tham gia đấu Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu.

Cách thức báo danh
Yêu cầu đẳng cấp :
– Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất: người chơi cấp 80 đến 119 tham gia Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất.

– Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu: người chơi từ cấp 120 trở lên tham gia Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu.

Người chơi tham gia Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất nếu đẳng cấp trong thời gian thi đấu Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất vượt qua 120 thì vẫn có thể tiếp tục tham gia cuộc thi Võ Lâm Kiệt xuất này.

Thành lập chiến đội
Trong thời gian nghỉ hay thi đấu, người chơi có thể đến Quan viên Võ Lâm Kiệt Xuất ở Biện Kinh, Lâm An hay Tương Dương và Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu ở Phượng Tường, Thành Đô, Đại Lý, Dương Châu để thành lập chiến đội để tham gia thi đấu.

Thành Thị Tên NPC đăng ký Tọa Độ Shop đổi đồ
120 trở lên

– Dương Châu Quan viên võ lâm liên đấu 219/189 Có
– Đại Lý Quan viên võ lâm liên đấu 199/197 Có
– Phượng Tường Quan viên võ lâm liên đấu 209/201 Có
– Thành Đô Quan viên võ lâm liên đấu 401/321 Có
80 – 119
– Lâm An Quan viên võ lâm kiệt xuất 182/203 Có
– Tương Dương Quan viên võ lâm kiệt xuất 193/194 Có
– Biện Kinh Quan viên võ lâm kiệt xuất 222/194 Có

Ghi chú :
– Chỉ có thể đăng ký thi đấu một mình.
– Nhân vật tự thành lập 1 chiên đội bằng tên của mình mà không cần phải đặt tên cho chiến đội và tham gia tỷ võ bình thường, khi vào hội trường liên đấu nếu tên nhân vật có ký tự đặc biệt thì hệ thống sẽ yêu cầu người chơi tự đặt tên chiến đội của mình.
– Ra khỏi chiến đội
– Trong thời gian nghỉ ngơi, người chơi có thể rời khỏi chiến đội. Sau khi rời khỏi chiến đội thì không thể nhận phần thưởng của cuộc thi và phần thưởng danh hiệu.

Nếu như đội trưởng lựa chọn rời khỏi chiến đội thì tư cách đội trưởng chiến đội sẽ giao cho đội viên khác. Nếu như không có đội viên khác thì chiến đội đó sẽ giải tán.

– Trong thời kỳ thi đấu, chiến đội chưa tham gia thi đấu thì thành viên có thể rời khỏi chiến đội.

Thời gian thi đấu
Trong thời gian thi đấu vào lúc 18h00 ~ 19h00 – thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần – các tuyển thủ chiến đội có thể tiến hành 4 cuộc đấu; vào lúc 18h00 ~ 19h00 và 21h00 ~ 22h00 từ thứ 6 đến Chủ Nhật sẽ tiến hành 8 cuộc đấu.
Cả quá trình thi đấu (3 tuần) tổng cộng có 120 cuộc đấu, mỗi người chơi tối đa có thể tham gia 48 cuộc đấu.
Bảng thời gian thi đấu (thời gian bắt đầu cuộc thi trong bảng lấy thời gian của server làm chuẩn)

Thứ 2 18:00 18:15 18:30 18:45
Thứ 3 18:00 18:15 18:30 18:45
Thứ 4 18:00 18:15 18:30 18:45
Thứ 5 18:00 18:15 18:30 18:45
Thứ 6 18:00 18:15 18:30 18:45 21:00 21:15 21:30 21:45
Thứ 7 18:00 18:15 18:30 18:45 21:00 21:15 21:30 21:45
Chủ Nhật 18:00 18:15 18:30 18:45 21:00 21:15 21:30 21:45

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *