24 Th7

Cách mặc đồ ngũ hành các môn phái Võ Lâm 1

1 .Mặc đồ ngũ hành Vũ Khí hệ Kim


Mặc theo ngũ hành vũ khí hệ Kim: với vũ khí kim có thuộc tính, tăng sát thưởng vật lý điểm, ( tăng độ giật ngửa và sát thương khi đánh đối thủ ) kháng độc, đây là set đồ sử dụng phổ biến, các môn phái có thể sử dụng chủ yếu là các phái hệ ngoại công như :

Thiếu Lâm: Đao, bổng, quyền mặc theo vk hệ kim, vì trong chiêu 9x đã có sẵn băng sát.
Đường môn: Tụ tiễn ( nỏ ), phi đao, cửu cung
Nga mi kiếm: chiêu 9x đã có sẵn băng sát
Thúy yên đao: chiêu 9x đã có sẵn băng sát
Côn Lôn Đao: tăng damege triệt hạ đối thủ.


2 .Mặc đồ ngũ hành Vũ Khí hệ Hỏa
Đặc trưng mặc đồ theo vũ khí hệ hỏa có thuộc tính hỏa sát nội công, và thời gian làm chậm, các phải có thể sử dụng:

Cái bang rồng ( chưởng ):
Thiên Nhẫn đao ( Thiên ngoài lưu tinh ):
Nón hỏa: thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý.
Vũ khí: hỏa sát nội công, thời gian làm chậm
Áo mộc: tgph 30 hoặc 40, kháng lôi,
DC mộc: Kháng tất cả + kháng lôi
Giày thổ: kháng băng, thời gian trúng độc, tốc độ di chuyển >19%
Nhẫn thổ: tgian trúng độc, kháng băng
Bao tay, ngọc bội kim: kháng độc
Nhẫn thổ: kháng băng cao + tgtd
Nhẫn thủy: kháng hỏa + tgc

3 . Mặc đồ ngũ hành Vũ Khí hệ Thổ
Vũ khí hệ thổ với thuộc tính tăng lôi sát nội công ( không tăng tỷ lệ choáng nha ), kháng băng hoặc giảm thời gian trúng độc, các phái có thể sử dụng:

Võ Đang Quyền ( Khí ):
Côn Lôn Kiếm ( Sét ):
Vũ khí thổ: lôi sát nội công, thời gian trúng độc hoặc kháng băng
Nón thổ: kháng băng, thời gian trúng độc, võ đang quyền thì nên chọn đồ có dòng chuyển hóa sát thương thành nội lực.
Áo hỏa: thời gian phục hồi, thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý
Dây chuyền hỏa: kháng tất cả, thời gian làm chậm
Giày kim: ưu tiên tốc độ di chuyển + chst cao ( nếu là võ đang quyền ), kháng độc thấp cũng được.
Đai mộc : kháng lôi + chst ( nếu là võ đang quyền )
Bao tay + ngọc bội thủy: có dòng kháng hỏa + tgc
Nhẫn Kim: Kháng độc
Nhẫn mộc: Kháng lôi + chst ( nếu là võ đang quyền )

4 .Mặc đồ ngũ hành Vũ Khí hệ Thủy
Mặc theo set đồ 5 hành vũ khí hệ thủy với đặc trưng có các thuộc tính nổi bật như: Kháng hỏa, băng sát nội công, băng sát ngoại công, giảm thời gian choáng, các phái có thể sử dụng:

Võ đang kiếm: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )
Nga mi chưởng: sử dụng vk có thuộc tính băng sát nội công, kháng hỏa hoặc choáng.
Thiên vương chùy – thương – đao:
Côn Lôn Đao: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, thời gian choáng
Cái bang bổng: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )
Ngũ độc đao: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )
Thiên Nhẫn Kích: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )

5 .Mặc đồ ngũ hành Vũ Khí hệ Mộc
Với vũ khí hệ mộc có các thuộc tính chủ đạo như tăng độc sát nội công hoặc độc sát ngoại công, kháng lôi.

Ngũ độc đao: vk tăng điểm độc sát ngoại công, kháng lôi
Ngũ độc chưởng: vk tăng điểm độc sát nội công, kháng lôi
Đường môn 3 đường: chủ yếu dùng để săn boss, vì độc của đường môn rút rất chậm
Thùy Yên Đao: chủ yếu dùng để săn boss, vì độc của Thúy yên rút rất chậm.

Nên sử dụng set đồ 5 hành cho phái của bạn
Thiếu lâm đao – bổng – quyền : mặc 5 hành vk hệ kim
Thiên Vương chùy – thương – đao: mặc 5 hành vk hệ thủy
Ngũ độc đao: tùy theo phong cách chơi mà chọn vk thủy hay mộc. Thủy có hiệu ứng đánh làm chậm, còn vk mộc thì rút độc nhanh hơn.
Ngũ độc chưởng: dùng vk hệ mộc
Võ đang kiếm: sử dụng 5 hành vk hệ thủy
Võ đang quyền: 5 hành vũ khí thủy để tăng kháng hiệu ứng
Cái bang rồng: 5 hành vũ khí hỏa
Cái bang bổng: 5 hành vũ khí thủy
Nga my kiếm: 5 hành vũ khí kim
Nga my chưởng: dùng 5 hành vũ khí thủy
Đường môn tụ tiễn – phi đao – phi tiêu: dùng set 5 hành vũ khí kim để kết liễu đối thủ nhanh.
Thiên Nhẫn Kích: dùng set 5 hành vũ khí thủy
Thiên Nhẫn đao: dùng set 5 hành vk hỏa
Côn lôn đao: có thể mặc 5 hành theo vk kim hoặc vk thủy. Với vk kim sẽ tăng damage, còn vũ khí thủy thì có thêm hiệu ứng làm chậm do băng sát.
Côn lôn kiếm ( chưởng ): chỉ có con đường duy nhất là mặc theo bộ 5 hành vũ khí hệ thổ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *