30 Th7

Mở cấp 120 và cập nhật ngày 01/08

Kính chào quý nhân sĩ !

Bổn trang xin thông báo 1 số cập nhật sẽ có sau bảo trì 6h00 ngày 09/07/2021 :

  • Mở Cấp 120 và Đua TOP lần III
  • Thêm chìa khóa Vàng, chìa khóa Bạc mở rương Thủy Tặc
  • Mở Liên Đấu
  • Mở cấp hỗ trợ lên 100

Về phần thưởng dành cho 5 hiệp khách đạt cấp 120 đầu tiên sẽ như sau :

  • 1 Ngựa Phi Vân (không khóa vĩnh viễn)
  • 1 Bộ trang bị Hồng Ảnh

Khi đạt cấp 120 đến báo danh tại Lễ Quan để nhận thưởng (từ người thứ 6 sẽ không nhận được)

Võ Lâm Tống Kim kính báo !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *