19 Th5

Hệ Thống Thu Thuế

Giang hồ kể từ thời khắc được mở của tung hoành ắt sẽ dậy sóng bởi hàng loạt cập nhật và điều chỉnh tính năng hấp dẫn, đáng chú ý và thu hút sự quan tâm của toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Tống Kim chính là Hệ Thống Thu Thuế của tính năng Thất Thành Đại Chiến!

Hãy khám phá những phúc lợi hấp dẫn từ tính năng Thu Thuế mới, từ đó cùng hiệu triệu quần hùng khắp chốn tề tựu công thành xưng bá thiên hạ và nhận ngay các đặc quyền chỉ Bang hội chiếm thành mới có thể nhận được!

Thời gian và đối tượng tham gia
Đối tượng đặt và thu Thuế: Bang Chủ của Bang hội đã chiếm thành tương ứng.
Đối tượng miễn thuế bày bán & mua vật phẩm tại NPC: Tất cả thành viên của Bang hội chiếm thành tương ứng.
NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 01-Thue01.jpg
 • Quan Thủ Khố
  Vị trí:
  Phượng Tường (204/204)
  Thành Đô (398/324)
  Tương Dương (197/210)
  Đại Lý (208/204)
  Biện Kinh (210/201)
  Lâm An (209/205)
  Dương Châu (210/200)
  Chức năng: Đặt thuế & chỉ số vật giá cho thành thị đã chiếm tương ứng.
  Hướng dẫn & quy tắc
  Chỉ có Bang Chủ mới có thể tiến hành đặt thuế & rút tiền thuế.
  Sau khi Công Thành thành công (có chiếm lĩnh thành thị), đến gặp NPC Quan Thủ khố của thành đăng chiếm lĩnh và tiến hành đặt thuế.

Lưu ý đặt thuế:
1 lần duy nhất/thành, không thể thay đổi cho đến khi kết thúc trận Công Thành kế tiếp.
Cần tiến hành đặt thuế trước khi chuyển vị.
Không tiến đặt thuế thì Chỉ Số Vật Giá và Thuế Thành sẽ mặc định là 0%.

Chỉ số vật giá: Áp dụng cho tất cả hoạt động giao dịch tại NPC của thành như Hiệu thuốc, Tiệm Tạp Hóa, Thợ Rèn, Bán Ngựa sẽ tăng lên theo chỉ số của bang chủ đặt.
Thuế Thành: Áp dụng cho các người chơi đang ở trong trạng thái Rao Bán, Bang chúng của Bang hội chiếm thành được miễn thuế.
Hình thức thu thuế: Nhân vật khác mua vật phẩm của nhân vật ngồi bày bán, thì hệ thống sẽ thu lại số tiền tương ứng thuế suất (Ví dụ: Nhân vật bán 1 vật phẩm giá 100.000 Vạn sẽ chịu thuế 20%. Sau khi nhân vật khác mua thì người bán nhận được 80.000 Vạn, hệ thống thu được 20.000 Vạn).
Hoàn thuế cho Bang Chủ chiếm thành: Thuế được trả trực tiếp vào quỹ Bang hội.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *