Quả Hoàng Kim là một loại quả vô song giúp các nhân sĩ võ lâm có thêm công lực. Vì vậy các nhân sĩ võ lâm luôn săn tìm và sở hữu nó. Mỗi ngày sẽ có 3 cây hoàng kim, mỗi cây sẽ cho ra 3 quả hoàng kim tại Chiến Long Động....